Thuế xuất khẩu tăng 2% đối với mặt hàng dăm gỗ

Để các Doanh nghiệp, hiệp hội Doanh nghiệp nắm được các quy định nhằm áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh, Xuất nhập khẩu hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã có trả lời liên quan đến mức thuế suất thuế Xuất Khẩu mặt hàng dăm gỗ.

Các DN kiến nghị Chỉnh phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, cân nhắc phương án bãi bỏ thuế XK dăm gỗ nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN trong bối cảnh dịch Covid-19, bình ổn giá thu mua nguyên liệu, khuyến khích người dân duy trì trồng rừng, từ đó thúc đẩy XK, phát triển ngành gỗ, ít nhất đến hết năm 2021, trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chuỗi sản xuất trở lại bình thường.

Trả lời kiến nghị của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã có công văn 16009/BTC-CST trả lời Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam về đề nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế XK mặt hàng dăm gỗ từ 2% xuống 0%.

Cụ thể, liên quan đến chính sách thuế XK hiện hành, theo Biểu thuế XK ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế XNK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 57/2020/NĐ-CP), mặt hàng dăm gỗ thuộc 2 mã hàng (HS 4401.21.00.90 và HS 4401.22.00.90) có thuế XK là 2%. Khung thuế suất thuế XK đối với nhóm 44.01 quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 là từ 0% – 25%.

Đối với thuế XK ưu đãi, theo Bộ Tài chính, hiện nay, trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) có cam kết về thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi.

Theo đó, Biểu thuế XK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 57/2019/NĐ-CP về thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 – 2022 , mặt hàng dăm gỗ có mức thuế suất thuế XK ưu đãi là 0%.

Theo Biểu thuế XK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020- 2022, mặt hàng dăm gỗ có thuế suất thuế XK ưu đãi là 0%.

Việt Nam không cam kết về thuế suất thuế XK trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam về giảm thuế XK dăm gỗ từ 2% về 0%, theo Bộ Tài chính, trước đây, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Biểu thuế XK, Bộ Tài chính cũng đã nhận được công văn ngày 9/3/2020 của các công ty dăm gỗ kiến nghị bãi bỏ thuế XK 2% đối với dăm gỗ vì lo ngại thị trường gỗ dăm bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Sau khi nhận được kiến nghị của các DN, Bộ Tài chính đã tổ chức họp với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Hội nông dân Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp và các DN XK dăm gỗ. Qua làm việc, ý kiến các Bộ chưa đồng tình việc điều chỉnh thuế XK mặt hàng dăm gỗ như kiến nghị của DN.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã giữ nguyên mức thuế suất thuế XK mặt hàng dăm gỗ là 2% như trước đó.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định mức thuế suất thuế XK đối với mặt hàng dăm gỗ cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người trồng rừng, DN và Nhà nước, đảm bảo khuyến khích chế biến sâu, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu và tái cơ cấu ngành gỗ theo định hướng của Nhà nước.

Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, cần có đánh giá kỹ hơn tác động của dịch bệnh Covid-19 đến ngành dăm gỗ, cập nhật mức độ cải thiện về thị trường cũng như dự báo trong thời gian tới, để tránh việc đưa ra những giải pháp trước mắt mà ảnh hưởng đến sự phát triển trung hạn và dài hạn của ngành gỗ và nền kinh tế, đồng thời cần đảm bảo sự ổn định của chính sách.

Theo số liệu của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam cung cấp, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số thị trường XK bị thu hẹp nhưng trong 10 tháng đầu năm 2020, ngành gỗ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 10% so với năm 2019.

Thời gian qua, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính cũng đã chủ động đề xuất trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho các DN trong nước như giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các DN, cá nhân, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, hiện nay, Việt Nam đã tham gia Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA, mức thuế suất thuế XK dăm gỗ quy định tại các Hiệp định này là 0%. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các DN XK dăm gỗ cần chủ động có giải pháp để mở rộng thị trường XK sang các nước thành viên của hai hiệp định này để được hưởng mức thuế suất thuế XK 0%, qua đó, khai thác hiệu quả các lợi ích mà các hiệp định mang lại. Việc giữa mức chênh lệch với mức thuế suất thuế XK ưu đãi cũng là để thể hiện chính sách ưu đãi đối với các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam trên nguyên tắc có đi có lại.

Bộ Tài chính cũng đề nghị DN XK dăm gỗ thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Theo: haiquanonline.com.vn