Category Archives: Thời Sự

Chịu tác động 2 chiều ngành gỗ cần tìm đường hướng mới

Chịu tác động 2 chiều ngành gỗ cần tìm đường hướng mới Dịch Covid- 19 tiếp tục tác động đến các ngành hàng trong cả nước và riêng đối với ngành chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong năm 2020 còn bị chịu tác động cả ở cả 2 chiều xuất nhập khiến […]

Ngành gỗ xác định xúc tiến thương mại làm trọng tâm

Ngành gỗ xác định xúc tiến thương mại làm trọng tâm Ngành gỗ nói chung và nền kinh tế toàn quốc nói riêng đã chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19, nên các doanh nghiệp trong ngành gỗ vẫn chủ động thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, […]

Ngành gỗ Bình Định đang có khó khăn bủa vây

Ngành gỗ Bình Định đang có khó khăn bủa vây Trong tình hình cả nước ảnh hưởng vì Covid, các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định đã gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, không thể xuất khẩu và nhiều doanh nghiệp thậm […]

Doanh nghiệp ngành gỗ cần khôn ngoan hơn khi chọn vốn đầu tư FDI

Doanh nghiệp ngành gỗ cần khôn ngoan hơn khi chọn vốn đầu tư FDI Cùng với xu hướng mới, các doanh nghiệp ngành gỗ trong nước nói chung và doanh nghiệp ngành gỗ tại địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng hiện đang đứng trước nhiều cơ hội từ các hiệp định thương mại. Cùng […]

Doanh nghiệp gỗ Bình Dương đổi mới công nghệ, chú trọng xuất khẩu

Doanh nghiệp gỗ Bình Dương đổi mới công nghệ, chú trọng xuất khẩu Đổi mới công nghệ, chú trọng xuất khẩu là những điều mà các doanh nghiệp gỗ tại địa bàn tỉnh Bình Dương đang chú trọng để đứng vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực xuất khẩu, theo […]